български

кои сме ние

 

 

iBUS - Инсбрукска консултация и подкрепа на Секс работници * работнички

 

БЕЗПЛАТНО

 

АНОНИМНО

 

ПОВЕРИТЕЛНО

 

 

iBUS е организация на AEPs (Работна група за еманципация и партньорство), сьщестува от 2013 г., за консултация, подкрепа и придружаване на секс работници и работнички.

 

iBUS осигурява на хората, които работят или са работили в областта на сексуалните услуги, безплатни, поверителни и анонимни консултации при социални, правни и здравословни въпроси като се съобразява с техните индивидуални нужди. Целта е, секс работниците и работничките в Тирол да бъдат придружавани в начина им на живот, да бъдат подсилвани и подкрепяни, за да могат да изпълняват работата си, въпреки трудните условия, възможно най - самостоятелно (здравословно - законно - лично). Фокусът е върху насърчаването, подкрепата и създаването на автономия, на самопомощ и на самоутвърждаване на секс работниците и работничките, базиран на лесен достъп до тази група чрез социална работа както и диференциран набор от съвети и подкрепа.

 

Ние говорим за Секс работа, за да осигурим акцептиращ и подкрепящ достъп към хората, работещи в областта на сексуалните услуги и да се съсредоточим върху търсенето на всеобхватни трудови и социални права за работещите в тази сфера (SDL - жени, транссексуални хора и мъже, които работят в областта на сексуалните услуги).

 

Цел

 

iBUS се ангажира за дескриминализация на секс работата, бори се срещу стигматизацията и дискриминацията на секс работниците и работничките и се ангажира да подобри техните условия на работа и живот.

 

Целева група

 

Нашата целева група са всички хора (без значение дали това са жени, транссексуални хора или мъже), които са активни или са били активни в секс работата (без значение в каква област).

 

Принципи

 

Приемане: акцептиращ и отворен подход към темата секс работа

 

Анонимност: никакво предаване на информации и лични данни на трети

 

Безплатно: безплатни съвети на различни теми (вижте офертите)

 

Добровоност: Вие определяте честотата, продължителността и съдържанието на

контактите!

 

Пристрастност: Вашите интереси стоят в центъра на нашият подход!

 

КАКВО ПРАВИМ НИЕ

 

Оферти за секс работници и работнички

 

Всички наши оферти са АНОНИМНИ, БЕЗПЛАТНИ и ПОВЕРИТЕЛНИ.

 

• Улични работници/ Работа по популяпизиране

 

Посещетие на клиенти и клиентки на работното им място в общественото пространство и здравна профилактика в областта на уличната проституция, в публичните домове и в здравните служби.

 

 

Консултация и Подкрепа

 

Изхождайки от принципа 'Помагайки на хората да си помогнат сами' се предлагат консултации и психосоциална подкрепа за следните специфични за жени и за мигранти теми:

 

  • Насърчаване на здравето и предпазване: защита от инфекции, безопасни секс практики и контрацепция, предпазване от рискове за здравето (Стратегии за прилагане на безопасни секс пратики при клиентите)
  • Подкрепа при конфликти в отношенията и при насилствени конфликти
  • Сигурност за препитание
  • Правни и социални съвети (пребиваване, работа, миграция, дискриминация, сексуалност)
  • Разясняване относно трудовата и социалноправна закрила както и дейсвителните условия на труд и общите условия в секс работата (легални работни места, изисквания за регистрация, данъчни задължения, задължения за социално осигуряване, специфични държавно - правни особености)
  • Информация и подкрепа в случай на напускане и професионална преориентация както и съвети на различни езици свързани с пазара на труда в транскултурен контекст
  • Посредничество / Контакт с полезни партньори на системата (консултация при наличие на дългове, убежище за жени, и т.н.)
  • Подкрепа при работа с властите (служба за регистрация, клиника, полиция и т.н.)

 

В момента предлагаме лични консултации всеки вторник (09:00-15:00) и четвъртък (09:00-13:00 Uhr). Молим за предварителен контакт.

 

 

 

GIVE-AWAYS за клиенти и клиентки

 

Give Aways (подаръци) се раздават по време на информационата работа в публичните домове, в здравните кабинети и на работните места в публични пространства. Може също да бъдат взети по време на нашите часове за консултации.

 

 

 

Оферти за всички

 

Като част от нашата работа с обществеността ние също провеждаме лекции в образователни институции за нашата работа и относно правата на секс работниците. Просто ни напишете един имейл.

 

 

Стенопис на iBUS на Mitterweg в Инсбрук. "Желани и потиснати. Сексуалната работа в Тирол"