ЗАКОНИ

В Австрия има много различни закони, които засягат секс работата. Федералните закони регламентират Задължителния преглед. Други области попадат в компетентността на федералните провинции, така че много правила варират в различните федерални провинции.

 

Секс работата в Тирол е регламентирана в Закона за държавната полиция (виж по-долу). Съгласно този закон секс работата извън официално одобрените публични домове или разрешени зони е незаконна и наказуема. Секс работниците, които работят на улицата или в собствените си помещения (включително хотели или Airbnbs) или правят домашни посещения, работят незаконно и трябва да очакват високи санкции.

 

Затова вие имате право да работите само в одобрен публичен дом в Тирол. В момента има 10 одобрени публични домове в Тирол, където можете да работите законно.

 

Download
Обяснение на законите български.pdf
Adobe Acrobat Dokument 35.8 KB