Бременност

Ако сте бременна, можете да продължите законно да провеждате секс работа в Тирол. Няма медицински възражения срещу секса при бременност, независимо дали е платен секс или не. Разбира се, трябва да продължите да се предпазвате от венерически заболявания.

 

Следователно на никой не е позволено да ви вземе здравната книга поради бременност! Ако вашият случаят е такъв, моля свържете се с нас!

 

Бременността винаги трябва да бъде потвърдена от гинеколог. Там ще получите информация и за по-нататъшната процедура (паспорт майка-дете и безплатните прегледи, предвидени в нея) и др.

 

Като самостоятелно заето лице ще получавате седмична помощ от SVS в периода преди и след раждането, ако преустановите дейността си.

 

 

Ако това е нежелана бременност и не искате да запазите детето, имате няколко възможности:

 

  • Аборт до 16-та седмица. В Тирол има само един лекар, който прави това.
  • Освобождаване на детето за осиновяване.
  • Анонимно раждане и бебешки люк.