Права на секструженици/секструженички

 

Вие работите самостоятелно и поради това определяте сами

 

 

КЪДЕ да работите

 

КАКВО да предлагате

 

КОЛКО пари да искате за Вашите услуги

 

КОГА и КОЛКО ЧЕСТО да работите и

 

КАКВИ клиенти и клиентки да обслужвате.

 

Както при предлагането на вскякъв друг вид услуги не клиентът или клиентката определят как Вие да работите и какво да предлагате. Вие определяте Вашата оферта и поставяте условията. Например никой не може да изисква от Вас да предлагате определена услуга без предпазно средство (презерватив или латексова кърпичка за предпазване при орален секс) или изобщо да работите без предпазно средство.

 

 

Полезни съвети:

 

 

             Преди да започнете работа, помислете добре какво желаета да предлагате.

 

             Не подписвайте нищо, което не разбирате.

 

             Винаги носете със себе си Вашите лични документи (лична карта, контролна карта, застрахователна карта и т.н.) и не ги давайте на други лица.

 

В Австрия съществуват закони, които Ви защитават от насилие и експлоатация.

 

 

В Австрия е забранено и подсъдно:

 

 

             Никой няма право да Ви принуждава да предлагате секс-услуги!

 

             Никой няма право да заплашва Вас или Вашето семейство!

 

             Никой не може да Ви принуждава да работите без презерватив!

 

             Никой не може да Ви принуждава към сексуални практики, които Вие не желаете!

 

             Никой няма право да си присвоява Вашата заплата/заработените Ви пари!

 

             Никой няма право да отнема Вашия паспорт или контролната Ви карта!

 

             Никой няма право да Ви принуждава да извършвате секс-услуги в случай, че желаете да извършвате друг вид работа!

 

             Никой няма право да Ви принуждава да работите само в публичен дом!

 

В случай, че се нуждаете от помощ и подкрепа, моля обърнете се към най-близката полицейска служба или се обадете на телефон 113 или посетете специализиран център за консултация.

 

 

Как да се държите при полицейска проверка, разпит или глобяване?

 

 

При полицейска проверка имате както много права, така също и определени задължения:

 

             В този случай трябва да съдействате за установяването на Вашата самоличност (легитимация).

 

             Чужденци, тоест лица без австийско гражданство, трябва по принцип да носят със себе си оригинален документ за пътуване (задграничен паспорт), който да представят на полицията.

 

             Също така трябва да носите със себе си валидна контролна карта, която да представяте при поискване.

 

 

По принцип имате правото да се информирате за служебния номер на полицейския служител / полицейската служителка. Той или тя са длъжни да Ви покажат този номер. Какви са Вашите права или задължения зависи от това, дали става дума за спазване на законовите разпоредби (например: задължителен медицински преглед и наличие на контролна карта). В този случай ще бъдете разпитни като т.нар. информатор.

 

 

Ако се касае за наказателна процедура (например ако Вие или Ваша колежка сте били експлоатирани) тогава ще бъдете разпитани като свидетел/свидетелка.

 

Разпит като информатор:

 

Когато сте обвинени, че сте нарушили законова разпоредба (например работите без контролна карта или работите в Тирол извън разрешените за това места), не сте длъжни да давате показания. Имайте предвид обаче, че то този начин се лишавате от възможността да се защитите. Имате право да бъдете представлявани от адвокат/адвокатка или от друго пълнолетно лице, в ролята на Ваше доверено лице.

 

Разпит като свидетел:

 

Ако бъдете разпитвани като свидетел, то Вие по принцип сте длъжни да давате показания и да казвате само истината. Лъжесвидетелстването е наказуемо. Има случаи, при които имате право да откажете да давате показания (например ако Вие самите бихте уличили себе си в извършване на престъпление).

 

Ако не владеете добре немски език:

 

Уведомете, че имате нужда от преводач/преводачка!

 

Ако сте получили административно наказание / глоба:

 

При прарични глоби (например ако нямате регистрация или не можете да докажете, че редовно посещавате контролните медицински прегледи) имате възможността да използвате правни средства за обжалване:

 

             Полицейско наказателно разпореждане: в срок от две седмици може да обжалвате. Службата, която е издала наказателното разпореждане проверява чрез вътрешно разследване дали наложеното наказание е справедливо. В случай, че се преустанови процедурата, ще получите писмено уведомение за това. В случай, че процедурата не се преустанови, следва съдебно решение във вид на наказателна присъда.

 

             Наказателна присъда: В рамките на 4 седмици имате право да направите възражение. Административният съд ще направи проверка дали наложеното наказание е справедливо. Административният съд взема решение чрез издаване на присъда.

 

Моля обърнете се за подробна информация към иБУС.

 

 

Помощ при сексуална експлоатация и ТРАФИК НА ХОРА

 

Трафик на хора е когато дадено лице емигрира поради фалшиви обещания, измама или лъжа и е поставено в затруднение в страната дестинация, когато е принудено да извършва услуги, когато е лишен от достойнство, лична или сексуална неприкосновенност от съпрузи или работодатели.