Профсъюз

Профсъюзното движение в Австрия е исторически силно и следователно в Австрия има по-добри условия на труд, отколкото в повечето други страни в света.

 

Профсъюзите договарят минимални заплати, колективни трудови договори за отделни професионални групи, годишно индексиране и много други. Освен това те предлагат консултации и правна защита в преговорите с работодателя (напр. искане за неизплатена заплата и др.).

 

За това ние от IBUS препоръчваме да станете член на Съюза. Колкото повече членове има един съюз, толкова повече власт има.

 

Тъй като обаче секс работата в Австрия е регламентирана от закона като "нова самостоятелна заетост", това всъщност не е възможно. Знаем обаче също, че в много случаи работата в публичен дом е фалшива самостоятелна заетост (напр. при уточняване на работното време и методите на работа). В тези случаи човек може да се обърне към профсъюзите:

 

Австрийската федерация на профсъюзите (ÖGB) е обща организация на профсъюзите.

 

Най-вероятно следните профсъюзи носят отговорност за сексуалните работници:

 

- Съюзът за еднолични предприемачи, Видафлекс.

 

- Профсъюзът за частни служители (ГПА).

 

- Профсъюз Вида.

 

 

Тук ще намерите много информация за нови самостоятелно заети лица и еднолични предприемочи

 

Съществува и възможността да съобщите за случаи на фалшива самостоятелна заетост на здравноосигурителната компания. Ако действително сте нает на работа, работодателят е длъжен да плати здравната Ви осигуровка. В резултат на това бихте имали право и на заплащане при болест, заплащане за отпуска, коледен бонус, надбавка за родителски отпуск и пенсионно осигуряване.